Nieuws

Europese manifestatie in Baarle-Nassau

Op zaterdag 30 mei fietsten Belgische Groenen en Nederlandse GroenLinksers naar Baarle-Nassau om elkaar daar te ontmoeten voor een manifestatie in het kader van de Europese Verkiezingen.

Lees verder

Krimpt het inwonertal van Loon op Zand? Gemeentelijk toekomstperspectief !

Onlangs is in de gemeente Loon op Zand de ‘lokaal Toeristische Adviesraad’ (LTA) ingesteld. In de beleidsvisie ‘Verhalen- en Avonturengemeente Loon op Zand’ wordt beschreven in welke richting de gemeente zich als recreatiegemeente wil ontwikkelen. Ook gaat de gemeenteraad binnenkort de nota ‘Woonvisie Plus’ en het ‘Integraal Dorps Ontwikkelings Plan’ (iDOP) voor De Moer vaststellen. Voor de gemeente Loon op Zand drie belangrijke nota’s aan de hand waarvan de komende jaren beleid wordt ontwikkeld. En dan is er nog het ‘Bruisende Dorpshart’. Voor mij reden om de vraag te stellen: “Is bij het opstellen van deze ambitieuze plannen wel voldoende rekening gehouden met demografische gegevens inzake bevolkingsgroei”.

Lees verder

Jaarverslagen fractie en bestuur

Tijdens de algemene ledenvergadering op 21 april jl. hebben bestuur en fractie verantwoording afgelegd voor hun activiteiten in het jaar 2008 en de plannen voor 2009 gepresenteerd.

Lees verder

AWBZwartboek

GroenLinks roept mensen op om hun problemen met de bezuinigingen op de AWBZ te melden. GroenLinks wil zo de gevolgen hiervan in kaart brengen.

Lees verder