Nieuws

Verkeersontsluiting Kern Loon op Zand / N261

De fractie van GroenLinks is haar bijdrage in de raadsbrede commissievergadering van 10 september begonnen met het maken van een compliment aan de portefeuillehouder voor het aanleveren van de vergaderstukken. En over zijn hoofd heen natuurlijk ook de ambtenaren die uiteindelijk het uitstekende informatiedossier hebben samengesteld. Het is niet alleen een compleet dossier geworden. Ook het tijdig aanleven van de stukken heeft de waardering van GroenLinks.

Lees verder

Bijdrage van GroenLinks aan de raad van 2 juli

Nu afscheid nemen van ‘groeidenken’
De Samenwerking tussen gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders is positief en constructief stelt het college. Daar wil de fractie van GroenLinks ook in de toekomst haar bijdrage aan leveren.

Lees verder

Tijdens de raadsbrede commissievergadering over het bruisend dorpshart

Voorzitter,

Ongeveer een jaar geleden kwamen wij hier raadsbreed bij elkaar om de eerste begrootte budgetoverschrijding van het Bruisend Dorpshart te bespreken. Op aandringen van de raad heeft het college toen het initiatief genomen om het plan in zijn geheel aan te besteden, om zo een korting bij de aannemer te kunnen bedingen, groot genoeg om het begrootte tekort te dekken. Het bidbook zou ongewijzigd als uitgangspunt blijven dienen.

Lees verder