Nieuws

Uit de raad van 17 december 2009

Voorzitter, het lijkt nog zo kort geleden dat op 12 november de begrotingsbehandeling plaatsvond. Een begroting 2010 en meerjarenraming waar de fractie van GroenLinks niet mee kon instemmen, ondanks dat de wethouder de raad toen verzekerde dat deze verantwoord was opgesteld en de provincie daarmee zonder twijfel mee akkoord zou gaan.

Lees verder

Verder als Pro3

Het was een gezellige, drukbezochte, enthousiastmerende bijeenkomst, de oprichtingsbijeenkomst van Pro3.

Lees verder

Algemene Beschouwingen - De tweede termijn

Tijdens zijn tweede termijn bij de begrotingsbehandeling stelde de fractievoorzitter van GroenLinks, dat gehoord de inbreng van de andere fracties en de reactie van het college daarop, GroenLinks in elk geval vier voor hen belangrijke punten heeft binnengehaald:

Lees verder

Lokaal verder als Pro3

De kogel is door de kerk, de afdeling heeft ingestemd met het voorstel van het bestuur om samen met de Partij van de Arbeid een lokale progressieve partij op te richten. Individuele D66-leden zijn hier ook bij betrokken. Ook de afdeling van de Partij van de Arbeid stemde in met oprichting.

Lees verder