Nieuws

Samenwerking in Pro3 weer gecontinueerd

Tijdens de jaarvergadering van 24 april 2018 is het voorstel van het bestuur om het slapend bestaan van de GroenLinks afdeling te continueren en de beschikbare menskracht in te zetten voor de lokale samenwerkingspartij Pro3 overgenomen. 

De uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen en de lichte teruggang daarbij van Pro3 kwam aan de orde. Een veelheid van factoren kan hieraan ten grondslag liggen. Misschien was Pro3 toch te onzichtbaar. Werken aan de zichtbaarheid zou een opdracht voor de komende periode kunnen zijn. 

Lees verder

Weer akkoord voor samenwerking in Pro3

Tijdens de jaarvergadering van 21 maart hebben de aanwezige leden weer eensgezind gekozen voor voortzetting van de progressieve samenwerking in Pro3. In dat kader is ook gesproken over aandachtspunten vanuit GroenLinks voor het nieuw op  te stellen programma van Pro3 voor de raadsperiode 2018-2022. Genoemd zijn duurzaamheid en energietransitie. Het bestuur neemt dit mee in het overleg met de Programmacommissie van Pro3.

Lees verder

Oud GroenLinks raadslid Kees Langerwerf overleden

 

Ons bereikte het droevige bericht dat Kees Langerwerf, van 2002 tot 2006 fractievoorzitter van Groenlinks in de gemeenteraad van Loon op Zand, op 76-jarige leeftijd is overleden. Kees was een bevlogen en sociaal politicus die zich op veel manieren inzette voor de lokale gemeenschap. In 2010 en 2014 stond Kees op de kandidatenlijst van Pro3.

Lees verder

Continuering samenwerking in Pro3

Op de jaarvergadering van 8 maart is het voorstel van het bestuur om het slapend bestaan van de GroenLinks afdeling te continueren en beschikbare menskracht in te zetten voor Pro3 overgenomen.

Daarnaast werd op de ledenvergadering nog gesproken over het referendsum over het Associatieverdrag met Oekraïne gehouden. GroenLinks voert campagne vóór het verdrag. Wij ondersteunen die campagne door posters te hangen op de verkiezingsborden en raamposters bij de leden aan te leveren en een persbericht in De Duinkoerier.

Lees verder

Pagina's