Nieuws

Thema-avond over Water krijgt vervolg

Beter kraanwater drinken dan water uit fles of pak. Die mening werd wel algemeen gedeeld door de aanwezigen. Maar... als er in restaurant of station geen kraanwater voorhanden is, dan is Earthwater - "water met een verhaal" - een goede en verantwoorde keuze.

Lees verder

Nieuwe werkwijze om te komen tot Milieubeleidsplan

De werkgroep dualisme van de gemeenteraad van Loon op Zand heeft een aantal verbeterpunten aangedragen met betrekking tot de rol van de gemeenteraad.
De Raad heeft hieruit onder meer geconcludeerd dat zij meer in gesprek wil gaan met burgers en organisaties. Ook wil de Raad een actievere rol spelen in een eerder stadium van beleidsprocessen. Om hieraan invulling te geven is er een werkgroep samengesteld waarin de raadsfracties vertegenwoordigd zijn.

De Raad wil dit in eerste instantie voor enkele belangrijke politieke onderwerpen in de praktijk gaan brengen. Eén van deze onderwerpen is het nieuwe gemeentelijk milieubeleidsplan.

Lees verder

Thema avond over Earthwater

De avond gaat over drinkwater, gebruik ervan hier en gebrek eraan elders in de wereld. De organisatie Earthwater heeft die 2 zaken met elkaar verbonden: zij verkoopt bronwater waarvan de opbrengst ten goede komt aan waterprojecten van de UNHCR. Patrick de Nekker van Earthwater komt daarover vertellen.

Lees verder

Motie Bouwen in eigen Beheer

Tijdens de behandeling vorige week donderdag van de gemeentelijke begroting voor 2009 is door de gemeenteraad de volgende motie van GroenLinks, door alle fracties ondersteund, aangenomen:

Lees verder

Waterschapsverkiezingen

Van 13 tot en met 25 november van dit jaar zijn er verkiezingen voor de waterschappen. GroenLinks steunt bij de aankomende verkiezingen de organisatie 'Water Natuurlijk'. Deze club is een combinatie van organisaties op het terrein van groen, water en recreatie (zoals Natuurmonumenten en de Provinciale Milieufederaties).

Lees verder