Nieuws

Groene ideeën voor bedrijventerrein

Groen wordt in toenemende mate gebruikt voor de profilering van bedrijventerreinen. Niet zonder reden. Zowel vanuit economische als maatschappelijke overwegingen biedt groen veel meerwaarde aan bedrijventerreinen. Een groen bedrijventerrein is aantrekkelijk voor werknemers, klanten en omwonenden. De fractie van GroenLinks vraagt aandacht voor vergroening van bedrijventerreinen en heeft daartoe vragen gesteld aan het college.

Lees verder

Provinciale enquête over de N261

Grootschalige ombouw Waalwijk-Loon op Zand - N261 - onder die kop is een uitgebreid artikel te vinden op de website van de Provincie Noord-Brabant met de mogelijkheid om een reactie te geven.

Lees verder

De afdeling

Tijdens de afdelingsledenvergadering van maandag 12 november is n.a.v. het vertrek van de secretaris gesproken over de relatie tussen leden, bestuur en fractie.

Lees verder

Afdeling zonder secretaris

Bestuurslid Elis van Veldhuizen heeft met onmiddellijke ingang zijn functie als secretaris neergelegd en dit per open brief aan de leden bekend gemaakt en toegelicht.

Lees verder