Nieuws

Nieuwe website in tweede helft van november

De komende 2 maanden gaan elke week een aantal GroenLinks-afdelingen over op een nieuw type website. Loon op Zand zit bij een van de eerste lichtingen: als het goed is kan het inrichten van onze nieuwe website op 13 november beginnen.

Lees verder

De fietstocht op autoloze zondag

Ongeveer 30 fietsers namen deel aan de fietstocht die de GroenLinks(Af)-afdelingen Heusden, Waalwijk en Loon op Zand organiseerden ter gelegenheid van autoloze zondag, 21 september.

Lees verder

Interessante bijeenkomst over Bouwen in Eigen Beheer

De bijeenkomst over Bouwen in Eigen Beheer maandag 8 september in De Werft in Kaatsheuvel was zeer informatief en goed bezocht. Voor mensen die er niet bij konden zijn is het verslag via deze website te downloaden. Tevens zijn een paar verwijzingen naar informatieve sites over dit onderwerp verzameld.

Lees verder

Kinderklankbordgroepen

Maart 2007 lanceerde fractievoorzitter Cees van de Ven op deze website het idee van kinderklankbordgroepen. Een tweetal directeuren van basisscholen en één van de wijkagenten reageerden enthousiast op dit initiatief. Nu een jaar later gaat het GroenLinksplan getrokken worden door het Directeuren Overleg Primair Onderwijs (DOPO) van de gemeente Loon op Zand. Ook Casade Woondiensten werkt en betaalt mee aan het project. Stichting Welzijn Triangel gaat het plan uitvoeren en met de Fontys Hogeschool zijn afspraken gemaakt over stage plaatsen. Ook het “Stimuleringsfonds” van de Rabobank draagt bij. Het grootste deel van de kosten komt echter van een subsidie via de provincie Noord Brabant en Europese fondsen.

Lees verder