Energiebesparing

De Commissie verhoogt de Europese doelen voor energiebesparing van 9% naar 13% en duurzame energie van 40% naar 45%. “Hoe meer we daarop inzetten, hoe minder gas en olie we nodig hebben. De Commissie laat het alleen na om dat te vertalen naar de planning van infrastructuur en investeringen. Er gaat straks meer geld naar gasinfrastructuur, waardoor het moeilijker wordt om de klimaatdoelen te halen. Wij zeggen: doe alleen wat echt noodzakelijk is voor de korte termijn en focus je investeringen op verduurzaming”, aldus Eickhout.

Kritiek op financiering

Omdat veel landen erg kritisch zijn op ‘meer Europees geld’, komen de de benodigde investeringen voor een groot deel uit bestaande Europese fondsen. De Commissie komt daarom met een truc om 20 miljard euro te halen uit het Europese emissiehandelssysteem. Eickhout noemt dit een grote fout van het plan: “De Commissie wil uitstootrechten die anders uit de markt gehaald zouden worden nu toch op de markt brengen om te verkopen, waardoor ze extra inkomsten genereren. Niet alleen mogen bedrijven dan extra CO2 uitstoten, ook kan straks dat geld worden geïnvesteerd in gas. Zo krijgt iedereen extra geld, maar het klimaat is dubbel de dupe. De Commissie moet zich daarom uitspreken en het initiatief nemen om te zorgen dat er een echt nieuw fonds komt.”

Eerlijkere energierekening

De Commissie stelt extra investeringen voor en spreekt in het plan over de hoge energieprijzen, maar het ontbreekt aan concrete maatregelen daar op korte termijn iets aan te doen. Eickhout: “Na maanden van discussie hadden we gehoopt dat de Commissie met meer zou komen. We weten dat er kwetsbare groepen zijn die moeite hebben om de huidige energieprijzen te betalen en dat er bedrijven zijn die miljardenwinsten boeken in deze maanden. Er moet echt beter gekeken worden hoe de mensen die het echt nodig hebben dat geld krijgen. Dat kan onder andere met een belasting op de grote meevallers bij energiebedrijven die wordt teruggegeven aan de laagste inkomens en een nieuw Europees fonds dat lage inkomens helpt bij het betalen van de energierekening. Het Europees Parlement heeft zich hier al duidelijk voor uitgesproken. Het is nu aan de Commissie en vooral de EU-landen om zich uit te spreken.”

Het Europarlement debatteert en stemt vandaag ook over de oorlog in Oekraïne. Hierbij spreekt het zich uit voor het volop inzetten van energiebesparing, grootschalig uitrollen van hernieuwbare energie en het voorkomen van te veel inzetten op nieuwe gasinfrastructuur. Zowel de nieuwe doelen voor duurzame energie en energiebesparing, als het voorstel voor het veilen van extra emissierechten komt ook op het bordje van het Europees Parlement en de EU-landen. Deze onderhandelingen starten zo snel mogelijk.