Uitgelicht

Loon op Zand Millenniumgemeente: think global, act local

 

Sinds 2014 is Loon op Zand millenniumgemeente. Daar ligt een heel traject aan ten grondslag, beginnend met een door GroenLinks georganiseerde avond over Water, in november 2008. 

Op die avond is door de aanwezigen het plan opgevat Loon op Zand tot milenniumgemeente laten verklaren. GroenLinks en Pvda zouden hierin gezamenlijk optrekken, in eerste instantie ook samen met het CDA, maar daar kwam men op andere gedachten. In die periode waren PvdA en GroenLinks oppositiepartijen en na het afhaken van het CDA had de Millenniumgemeente-motie geen schijn van kans.

Eind 2009 besloten de lokale afdelingen van GroenLinks en PvdA, samen met een aantal D66-leden de handen ineen te slaan en de progressieve samenwerkingspartij Pro3 op te richten. Met 4 raadszetels en een plek in het college lukte het om in september 2010 de motie wél aangenomen te krijgen. De gemeenteraad heeft gekozen voor speciale aandacht voor de doelen 7 en 8, ruw gezegd: duurzaamheid en eerlijke handel. Op beide gebieden is 'think global, act local' zeer van toepassing.

Mensen die aan de wieg stonden van dit initiatief hebben samen met anderen het burgerplatform Wereldgemeente Loon op Zand opgericht om handen en voeten te geven aan de uitvoer van de motie. Een beleidsplan werd gemaakt en door de raad goedgekeurd. Vooruitlopoend op de goedkeuring heeft de - inmiddels - stichting Wereldgemeente Loon op Zand een waaier aan activiteiten geëntameerd. Op de eigen website is daar van alles over te lezen. Leden van GroenLinks Loon op Zand zijn nog steeds betrokken bij de stichting en haar activiteiten.