Louis Laros, plaats 9 GroenLinks - Vóór goede leefbaarheid in onze provincie

Louis Laros, plaats 9 GroenLinks
Vóór goede leefbaarheid in onze provincie

Binnenkort zijn de Provinciale Statenverkiezingen. U kunt 18 maart beslissen of er in onze provincie vooruit wordt gekeken en investeringen worden gedaan of dat we als provincie stil blijven staan op de plaats waar we nu staan.

Louis Laros, plaats 9 GroenLinks
Vóór goede leefbaarheid in onze provincie

Binnenkort zijn de Provinciale Statenverkiezingen. U kunt 18 maart beslissen of er in onze provincie vooruit wordt gekeken en investeringen worden gedaan of dat we als provincie stil blijven staan op de plaats waar we nu staan.

In de afgelopen twee weken heb ik verteld wat de punten zijn waar ik mezelf sterk voor wil gaan inzetten in de provincie, het liefst met uw stem. Dit waren namelijk het behoud en uitbreiden van openbaar vervoer, zeker in de kleinere dorpen en met het oog op studenten en het blijven ondersteunen van cultuur in onze mooie provincie. Beide onderwerpen dragen namelijk bij aan de leefbaarheid van onze mooie provincie en die leefbaarheid moet zeker behouden worden en waar het kan zelfs verbeterd!

Maar natuurlijk heeft GroenLinks Brabant nog veel meer idealen voor onze provincie. Een greep uit het verkiezingsprogramma:

  • GroenLinks is tegen megastallen. Deze zijn ongezond voor zowel mens als dier met de gigantische hoeveelheid stank en andere problemen die ze met zich meebrengen. Ze zijn dan misschien wel economisch beter, maar ecologisch gezien zeker niet.
  • GroenLinks wil gemeenten helpen met de drie transities. Nu deze transities door het Rijk over het hek van de gemeentes zijn gegooid, komen er gemeenten in de (financiële) problemen. GroenLinks wil dat de provincie deze gemeenten helpt met kennis en indien nodig ook met financiën.
  • GroenLinks wil gaan investeren in nieuwe vormen van energie. Zo zijn we niet meer afhankelijk van gas uit Rusland, maar kunnen we als provincie voorop gaan lopen met innoverende technieken rond zowel zon- als windenergie.
  • GroenLinks wil dat er echt beleid wordt gemaakt voor vaste huisvesting. Arbeidsmigranten die nu op campings leven moeten op den duur gewoon in normale huisvesting gaan wonen. Dat is beter voor zowel de arbeidsmigrant als de recreanten die op vakantie zijn in ons Brabant.
  • GroenLinks wil niet per definitie schaalvergroting. Gemeenten samenvoegen is niet het doel wat GroenLinks nastreeft. Gemeenten moeten gaan kijken hoe ze hun bestuurskracht kunnen vergroten en als er dan vanuit de inwoners blijkt dat gemeenten samen moeten gaan, ondersteunt GroenLinks dat.

U kunt 18 maart op mij stemmen, een jong, lokaal iemand.

Louis Laros
louislaros@outlook.com