Standpunten over lokale onderwerpen bij progressieve samenwerkingspartij Pro3

Met ingang van maart 2010 bedrijft GroenLinks Loon op Zand lokaal politiek in de progressieve samenwerkingspartij Pro3. 

Zie voor standpunten, meningen en verslaglegging politiek handelen de website van Pro3.

Voor de 2e achtereenvolgende raadsperiode maakt GroenLinks deel uit van de fractie van Pro3.