Welk millenniumdoel is het belangrijkste?

Dat was de vraag aan de bezoekers van Festival Wereldwijd op 14 juni in Loon op Zand. Door het plaatsen van een magneetvisje op een van de 8 millenniumdoelenborden konden mensen hun keuze maken.

Veel van de bezoekers wisten van het bestaan van de millenniumdoelen. Onderling werd er hardop van gedachten gewisseld over het belang van de verschillende doelen. Het feit dat GroenLinks en PvdA gezamenlijk met andere partijen van Loon op Zand een millenniumgemeente willen maken, werd positief beoordeeld. De voorbespreking van een motie met die strekking staat binnenkort op de agenda.

In totaal maakten 116 mensen een keuze. Sommigen schreven op waarom ze die keuze maakte.

In 2015...

1. zijn extreme armoede en honger uitgebannen. Hiervoor kozen 35 personen (30%). 2. gaan alle jongens en meisjes naar school, gekozen door 29 personen (25%). Citaat van Michelle Smits (8 jaar): "ik vind dat ze naar school gaan, want dan kunnen ze gaan werken en dan geld verdienen". 3. hebben alle mannen en vrouwen dezelfde rechten: 5 (4%)4. is kindersterfte sterk afgenomen: 8 (7%)5. sterven er minder vrouwen door zwangerschap: 4 (3%)6. is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt: 11 (9%)7. leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu: 8 (7%)8. is er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp: 16 (14%). Citaat van Hans Dingemans: "Ik kies 8, als fundament voor de andere 7."

Op de millenniumdoelenatlas op internet is per doel te zien hoe de voortgang verloopt en of deze gehaald worden in 2015.

Veel mensen blijken zich niet te realiseren dat ze - als critisch consument - ook zelf aan doel 1 mee kunnen helpen. Op www.een.nl zijn daar volop voorbeelden van te zien. Een andere zinvolle website om te raadplegen:  52 manieren om de wereld te veranderen.

Zie de video's voor de keuze en argumentatie van GroenLinks raadslid Cees van de Ven en VVD-raadsleden Jacky Smit en Corné van den Dries én voor een indruk van de weersomstandigheden aan het begin van de middag.