Wel sociaal genoeg?

De debatavond dinsdag 26 juni in ’t Bourgondisch Hof in Waalwijk – georganiseerd door GroenLinksAf Waalwijk en GroenLinks Loon op Zand - verliep zeer geanimeerd. De aftrap was voor de kandidaat kamerleden Bert Jongert (nr. 21 op de lijst) en Carel Bruning (nr. 25). Een Noord-Hollander en een kandidaat uit Zeeland op kennismakingsbezoek in De Langstraat. Daarna was er ruimte voor discussie aan de hand van open vragen of aan de hand van stellingen, waar de aanwezigen het mee eens (‘groene kaart’) of oneens (‘rode kaart’) konden zijn.

Bij het eerste discussiepunt ‘is onze partij sociaal wel op de goede weg met versoepelen van  ontslagrecht en beperken van de uitkeringsduur van de WW?’ bleken beide kandidaten bevlogen verdedigers van het programma van GroenLinks.  Jazeker, was het antwoord. De plannen moeten gezien worden in een breder kader: 1. de bijbehorende belastingverlaging op arbeid zorgt voor extra banen, 2. er wordt in (opleiding voor) mensen geïnvesteerd, niemand blijft langs de kant staan, 3. door in te zetten op groene economie  worden er nieuwe banen gecreërd. Het argument dat het voor het midden- en kleinbedrijf wel heel moeilijk wordt als zij een half jaar ww voor hun rekening moeten nemen, werd zakelijk afgedaan als: het is ook een werknemersmaatregel….. Overigens werd gemeld dat er een amendement is ingediend om bij ontslag toch een toets vooraf plaats te laten vinden, het Partijbestuur adviseert dat amendement over te nemen.

Hierna volgde discussie over het omroepbestel. De meerderheid van de aanwezigen bleek tegen de plannen die in het programma staan. Men vreest vervlakking. Bert Jongert ziet het voorstel als ombouw naar het BBC-model, met vergelijkbare kwaliteitsverbetering. Het thema ‘GroenLinks als onderwijspartij’ gaf discussie over middenschool , brede school, Citotoets.

Als laatste onderwerp kwam de zorg over de democratie aan bod: steeds minder mensen lid van een politieke partij, in de media vooral aandacht voor onelinerroepers – die het dan ook nog het beste doen in peilingen -, de ‘haat’ tegen links.  Bert memoreeerde dat onderzoek heeft uitgewezen dat vorm meer beklijft dan inhoud. We moeten onze inhoud misschien iets anders vorm geven. Dit meest rechtse kabinet ooit voedt de rancune tegen links. Ter geruststelling herinnerde Carel ons eraan dat sinds jaar en dag ongeveer 50% van de mensen in Nederland rechts en 50% links stemt.  Met deze relativerende opmerking sloten we het debat af.  We zijn weer opgepept om straks verder campagne te voeren.  De kandidaten gingen met onze dank en een fles Waalwijkse stadswijn richting huis.

De avond werd geleid door Geert Hulsbosch, die de stellingen en discussieonderwerpen introduceerde.  Een eervolle vermelding is er voor de smakelijke taartjes met het GroenLinks Zin in de Toekomst-logo. Kortom: een leuke avond, voor herhaling vatbaar.