Samenwerking in Pro3 weer gecontinueerd

Tijdens de jaarvergadering van 24 april 2018 is het voorstel van het bestuur om het slapend bestaan van de GroenLinks afdeling te continueren en de beschikbare menskracht in te zetten voor de lokale samenwerkingspartij Pro3 overgenomen. 

De uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen en de lichte teruggang daarbij van Pro3 kwam aan de orde. Een veelheid van factoren kan hieraan ten grondslag liggen. Misschien was Pro3 toch te onzichtbaar. Werken aan de zichtbaarheid zou een opdracht voor de komende periode kunnen zijn. 

Tijdens de jaarvergadering van 24 april 2018 is het voorstel van het bestuur om het slapend bestaan van de GroenLinks afdeling te continueren en de beschikbare menskracht in te zetten voor de lokale samenwerkingspartij Pro3 overgenomen. 

De uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen en de lichte teruggang daarbij van Pro3 kwam aan de orde. Een veelheid van factoren kan hieraan ten grondslag liggen. Misschien was Pro3 toch te onzichtbaar. Werken aan de zichtbaarheid zou een opdracht voor de komende periode kunnen zijn.