Provinciaal Symposium Spelen in de Buurt

"Spelen in de Buurt" is een symposium bestemd voor gemeenten, basisscholen, sociaal-culturele instellingen, woningcorporaties en de politie. Het is een vervolg op het GroenLinks initiatief tot het oprichten van een kinderklankbordgroep.

Het in dat kader ontwikkelde lesmateriaal, bestaande uit leerlingenboekjes en een docentenhandleiding, wordt na de kerstvakantie aan de basisscholen van onze gemeente afgeleverd en in gebruik genomen. Daaraan wordt ook  een interactieve website gekoppeld, die begin februari beschikbaar komt. Men kan zich aanmelden om gebruik te maken van de website en informatie te downloaden en uit te wisselen. Een team van mensen van Casade, Triangel en leraren bewaakt de pedagogische kwaliteit van wat wordt aangeleverd.

Het symposium is bedoeld om wat door GroenLinks in de gemeente Loon op Zand in gang is gezet, uit te rollen over de rest van Nederland te beginnen bij Noord Brabant. Dit staat ook in de subsidievoorwaarden van de provincie.

Klik hier voor de vooraankondiging van het symposium.