Louis Laros, plaats 9 GroenLinks Brabant

Vóór goede leefbaarheid in onze provincie

Binnenkort zijn de Provinciale Statenverkiezingen. U kunt 18 maart beslissen of er in onze provincie vooruit wordt gekeken en investeringen worden gedaan of dat we als provincie stil blijven staan op de plaats waar we nu staan. De provincie Noord-Brabant is een van de rijkste provincies van ons land, door de verkoop van Essent heeft onze provincie miljoenen euro’s op de bank staan die nog geen bestemming hebben. Als jonge inwoner van Kaatsheuvel ga ik voor een provincie die ervoor zorgt dat de leefbaarheid in onze provincie goed is en goed blijft. Hiervoor streef ik twee belangrijke punten na.

Ten eerste is het belangrijk dat kleinere dorpen, zoals Kaatsheuvel, Loon op Zand en de Moer goed bereikbaar blijven of worden. In de Moer is het voor inwoners nu veel te lastig om met het openbaar vervoer naar grotere steden te gaan en ook in Kaatsheuvel en Loon op Zand is het openbaar vervoer de laatste jaren achteruit gegaan. De provincie heeft openbaar vervoer als taak en moet er dus voor zorgen dat er beter, goedkoper en meer mogelijkheden zijn om met het openbaar vervoer te reizen. 

Door het inzetten van genoeg bussen, op de juiste haltes en voor een goede prijs blijven dorpen aantrekkelijk voor jong en oud om er te blijven wonen. Als het openbaar vervoer niet goed geregeld is, zullen meer jongeren er voor kiezen om naar de stad te trekken en zullen andere inwoners moeite krijgen om naar de stad te gaan. Daarom pleit ik namens GroenLinks voor een goed stelsel van bussen in onze dorpen. Ook als bussen onrendabel blijken, maar van groot belang zijn om plaatsen in kleinere dorpen bereikbaar te houden, moeten ook deze bussen gewoon in dienst blijven.

Zo houdt je je provincie leefbaar voor alle inwoners. Volgende week zal er nog een artikel in deze krant komen te staan, met nog een oplossing voor het leefbaar houden van onze provincie.

U kunt 18 maart op mij stemmen, op een jong, lokaal iemand.

Louis Laros