Lokaal verder als Pro3

De kogel is door de kerk, de afdeling heeft ingestemd met het voorstel van het bestuur om samen met de Partij van de Arbeid een lokale progressieve partij op te richten. Individuele D66-leden zijn hier ook bij betrokken. Ook de afdeling van de Partij van de Arbeid stemde in met oprichting.

Op woensdag 25 november vindt de oprichtingsvergadering van de nieuwe partij Pro3 plaats. De besturen van de PvdA en GroenLinks, aangevuld met D66-lid Jan van Gorkum vormen tot die tijd een interimbestuur. Politiek woordvoerder is Peter Flohr, momenteel fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Woordvoerder m.b.t. bestuurlijke aangelegenheden is Jan Nawijn, voorzitter van de GroenLinks-afdeling.

Een opzet voor de nieuwe website is er ook al, zie www.pro3.nu, met nu nog alleen het persbericht dat is uitgegaan en een kontakt e-mailadres. Meer inhoud volgt zo spoedig mogelijk.