Afscheid Cees van de Ven en daarmee ook van GroenLinks in de gemeenteraad van Loon op Zand

Voorzitter, ik zal in mijn slotwoord u aanspreken in de persoon van voorzitter, maar via u natuurlijk ook mijn collega raadsleden, de wethouders, ambtenaren, en genodigden op de publieke tribune. En natuurlijk niet te vergeten de pers.

Voorzitter, vijf jaar geleden in de aanloop naar de raadsverkiezingen van 2006 werd het duidelijk dat er problemen waren met het opstellen van een kandidatenlijst voor GroenLinks. Daardoor kwam ik als oud Statenlid in beeld. Ik heb mij altijd gezien als een tussenoplossing. Op de website van GroenLinks staan al vier jaar de doelen die ik als raadslid wilde nastreven:

  1. De GroenLinks idealen in en buiten de gemeenteraad helder en duidelijk naar voren brengen;
  2. Zorgen dat er na vier jaar een grotere en ook deskundige steunfractie klaar staat die het raadswerk van mij over kan nemen;
  3. Er naar streven om bij de gemeenteraadverkiezingen van 2010 minstens twee raadzetels binnen te halen.

 

Voorzitter, wat je ook in ons politiek stelsel onderneemt je zult dat altijd samen met andere partijen moeten zien te bereiken. Mede daardoor heeft succes in de politiek vele vaders. Ik weet dat niet iedereen er blij mee is. Toch wil ik een paar zaken noemen die heel specifiek door GroenLinks en dus mede door mij hier in de gemeente op de kaart zijn gezet:

  • Onze inbreng bij de begrotingsbehandeling in 2006, was de aanleiding dat Casade van mij meer wilde weten over onze visie op wijkgericht werken. Vanaf dat moment heeft de GroenLinksfractie een belangrijke rol gehad om het wijkgericht werken samen met Casade van de grond te krijgen;
  • Met het organiseren van een politiek symposium in De Moer is door mij de ontwikkeling van het dorpsplan (IDOP) in gang gezet. Ik durf daarbij te stellen dat dit plan er niet is gekomen dankzij de gemeente, maar ondanks de gemeente;
  • Wij haalden Ger van de Oetelaar, Wethouder in Boxtel naar Kaatsheuvel. Dit was voor de gemeenteraad het startsein om zelf werk te gaan maken van het milieubeleid. Alhoewel milieuproblematiek niet hoog op de agenda staat, is er dank zij onze inspanningen uiteindelijk de ‘Kadernota Milieu’ toch gekomen;
  • Met het opzetten van een jongerengroep in De Moer, is het collectief bouwen van starters en doorgroeiwoningen voor de gehele gemeente tot beleid verheven. Dit beleid is door de gemeenteraad in de woonvisie Plus verankerd;
  • Via het project ‘Kinderklankbordgroepen’ is het lesmateriaal ‘Spelen in de Buurt’ voor basisscholen ontwikkeld. Dit is als beleidspunt opgenomen in de nota ‘Visie op Jeugd’. Middels een provinciaal symposium is dit plan onlangs uitgerold over de provincie;
  • Ons initiatief om de verkeersdruk bij De Efteling op te lossen met de aanleg van transferia bij Waalwijk en Tilburg, samen met Hoogwaardig Openbaar Vervoer, is nu ook provinciaal en door De Efteling overgenomen.

 

Ik zei het al voorzitter, succes heeft vele vaders. Ook al ben ik in mijn lange politieke loopbaan wel wat gewend, het blijft toch zuur als politieke partijen zonder enige gêne zaken, waar ze niets anders voor hebben gedaan, dan instemmen met het voorstel van een ander, dit als de eigen verdienste tijdens de verkiezingscampagne uitdragen. Niettemin kan met genoemde voorbeelden worden vastgesteld, dat aan mijn eerste doelstelling (het uitdragen van de GroenLinks idealen)  ruimschoots is voldaan.

 

Ook het tweede doel, opbouwen van een deskundige steunfractie, kan gezien de inbreng van GroenLinksfractie tijdens de commissie -en raadsvergaderingen als geslaagd worden beschouwd.

 

Voorzitter, met het derde doel (streven naar twee raadzetels voor GroenLinks) is het anders gelopen. Gaande de raadsperiode merkte ik dat met één zetel meer, GroenLinks niet de gewenste veranderingen in de gemeentelijke politiek tot stand zou kunnen brengen. Deze constatering was voor de fractie van GroenLinks reden om te streven naar een groter progressief blok. Pro3 is er gekomen. Daarom zullen we nooit weten of GroenLinks de twee zetels zelfstandig zou hebben binnengehaald. De coup om in een klap de grootste partij te worden is niet gelukt. Toch heb ik persoonlijk geen spijt over het samengaan. Pro3 met vier zetels is wel mooi de tweede partij van Loon op Zand geworden. Een groot verschil met het PAK dat vele raadsperioden lang niet verder kwam dan één of twee raadzetels. Daarmee is de eerste stap naar verandering gezet. Ik sluit dan ook met een goed gevoel deze raadsperiode af.

 

Voorzitter tot slot, het zou vreemd zijn, als ik de laatste keer dat ik hier sta niet met een raadsvoorstel zou komen. Wat is er aan de hand?

Al jaar en dag is het de gewoonte hier in huis, dat bij binnenkomen de raad- en commissieleden elkaar begroeten alsof ze elkaar in wat voor tijden niet meer hebben gezien. Na afloop gaat ieder zijn weg, soms zelf, zonder elkaar nog gedag te zeggen.

Ik stel de nieuwe gemeenteraad voor om dat anders te gaan doen. Niet bij aanvang van de vergadering het hele rijtje af gaan om handen te schudden. Doe dat voortaan als de vergadering is afgelopen. Tegelijk een mooi moment om elkaar dan eens recht in de ogen kijken.

 

Afsluitend voorzitter, dank ik iedereen voor het tegenspel mij de afgelopen vier jaar geboden, maar in het bijzonder voor de fijne samenwerking waardoor mooie dingen voor de gemeente tot stand zijn gebracht.

 

Het gaat jullie goed.

Cees van de Ven