900 bomen voor Brabant

De Afdeling GroenLinks van Loon op Zand is het nieuwe jaar "groen" begonnen. Aan het Gemeentebestuur zijn 3 Brabantse zilverlinden aangeboden in het kader van het project ‘Brabant 900 bomen’. Inwoners van de Gemeente wordt gevraagd hun suggestie voor een plantplek aan de afdeling door te geven.

Met de steun van de provincie Noord Brabant hebben de partijen GroenLinks, Groen! en Ecolo dit grensoverschrijdend project opgezet ter ere van het 900-jarig bestaan van het Hertogdom Brabant. Het doel van het project, 900 bomen planten, is enerzijds het benadrukken van de historische verbondenheid met het Hertogdom en anderzijds het vragen van aandacht voor het verantwoord omgaan met ons gemeenschappelijke erfgoed. Bovendien heeft onze samenleving, in het kader van de strijd tegen de CO2 uitstoot en het Kyoto akkoord, de opdracht om het bosareaal uit te breiden.Aan alle 250 gemeenten en 7 districten op het grondgebied van het voormalige Hertogdom worden 3 bomen aangeboden. Naast de gemeenten worden ook de provincies en het Hoofdstedelijk Gewest Brussel bij dit project betrokken. Deze krijgen ieder 25 bomen geschonken. De 900ste boom zal worden geschonken aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mathilde die de titel Hertog en Hertogin van Brabant dragen. Er is gekozen voor de Brabantse zilverlinde, een prachtige laan- en parkboom die van oudsher in Brabant veel voorkomt en in het leven van de mensen in Brabant een belangrijke plaats in nam. Bovendien kunnen lindebomen zeer oud worden.De gemeente Loon op Zand is gevraagd in overleg met twee natuurkenners van de afdeling van GroenLinks de drie Brabantse zilverlinden een speciale plek te geven in de openbare ruimte, een plek waar de bomen, zowel vanuit historisch als ecologisch oogpunt, het beste tot hun recht komen. De linden worden eind februari geleverd en moeten dan ook geplant worden.

 

Inwoners van de Gemeente Loon op Zand kunnen hun suggesties voor een plantplek doorgeven aan Karin Volz-de Wilde, contactpersoon van de aktie, tel. 0416 280501, e-mail: devolzjes@hotmail.com.